Řeč těla: Co nám odkrývají potíže s epilepsií?

Řeč těla - epilepsie Foto: Řeč těla - epilepsieFoto: iStock

Jak ovlivňuje stav duše naše tělo? Objevte tajemství psychosomatiky. Co nám chce tělo naznačit problémy s epilepsií?

V psychosomatice chápeme tělo a duši jako jeden celek, který je neoddělitelný. V případě potíží se pacient obrátí na lékaře, který pomocí testů zjišťuje, z čeho potíže pramení. V některých případech jsou potíže pacienta neidentifikovatelné a lékaři se nepodaří stanovit diagnózu. Pacient pak navštěvuje různé specialisty, kteří většinou dojdou k závěru, že je po medicínské stránce v pořádku, a to přesto, že jeho potíže stále přetrvávají. Odborníci zastávají názor, že 70 % potíží je psychického původu. Žijeme-li život plný spěchu a stresu, duše volá prostřednictvím fyzických potíží o pomoc. Potíže spojené s naší psychikou jsou psychosomatické potíže a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti nebo nezpracované problémy.

Epilepsie (padoucnice) je neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. Buňky způsobující epilepsii jsou nějakým způsobem narušené a jejich existence souvisí s mnoha onemocněními mozku. Epilepsie může být vrozená a získaná. Získaná epilepsie vzniká, pokud během života člověka došlo k nějakému poškození části mozkové tkáně. Příčiny se mohou objevit už při porodu (nedostatek kyslíku), mohou vzniknout úrazem, alkoholismem, nádorem nebo nedostatkem spánku, požitím alkoholu, sledováním světelných záblesků, fyzickým a psychickým vyčerpáním apod.

Projevy epilepsie jsou různé. Ve většině případů se jedná o křeče, bezvědomí, pády. Na dobu záchvatu si člověk nepamatuje. Dále se mohou objevit částečné záchvaty, kde je člověk při vědomí, pouze prožívá třes určité části těla, nebo mrákotné stavy, kdy je vědomí zachováno, pouze si člověk nepamatuje, co dělal. Také může jít o záchvat, který provází čichové nebo zrakové halucinace.

Jaké jsou duševní příčiny potíží s epilepsií?

Epilepsie se může objevit u lidí, kteří odmítají život, určitým způsobem jsou perzekuováni, někým nebo něčím pronásledováni. Toto pronásledování může být spojeno i se sebou samými. Neustálé kritizování sebe sama nebo analyzování minulosti, kterou nelze změnit. Epileptici vnitřně sami se sebou zápasí a jsou k sobě nelítostní. Epileptik bojuje svými záchvaty proti svému okolí. Takový člověk potřebuje velké množství lásky od ostatních i sám od sebe.

Položte si následující otázky:

Máte se rádi? Stresujete se? Máte nedostatek spánku? Vnímáte, že uvnitř vás probíhá boj? Máte nedostatek lásky? Trestáte sámi sebe?

Jak k nám problémy s epilepsií promlouvají?

Epileptickými záchvaty.

Jak si vyléčit problémy s epilepsií?

Epileptik potřebuje hodně lásky a porozumění. Neměl by žít uprostřed rodinných hádek, stresů a rozbrojů. Také strach a obavy podporují jeho záchvaty. Práce na sebelásce je velkým pomocníkem.

Na fyzické úrovni je dobré předcházet riziku záchvatů. Vyléčit buňky způsobující epilepsii nemocný sice nemůže, je však dobré vyvarovat se situací, které záchvaty vyvolávají. Neměl by se pít alkohol, je důležité dodržovat pravidelný spánek, zdravou životosprávu a snažit se vyhýbat se psychickému a fyzickému vyčerpání.

Afirmace pro léčbu: „Vnímám život jako radostný. Mám radost ze života a jsem za něj vděčná.“

Šárka Vávrová

Šárka Vávrová deník koučky nový Foto:

Šárka Vávrová, foto Robert Tichý pro časopis Moje psychologie

Článek

Trest by nikdy neměl být pro dítě příliš tvrdý Foto:

Mají se děti trestat?

Zlaté pedagogické pravidlo říká: Zařiďme věci tak, aby děti dělaly správně to, co mají dělat a my je zato mohli pochválit. Nedopusťme, aby to dělaly špatně a my je za to...

Článek

Aby mozek fungoval tak, jak má, potřebuje i zdravé tuky Foto:

Nejlepší potrava pro váš mozek? Tuky!

Tuky naše tělo potřebuje stejně jako bílkoviny nebo sacharidy. Bez zdravých tuků obsažených například v oleji či ořeších nebude tělo a hlavně mozek fungovat tak, jak má.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Save

Save